เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Monday, August 1, 2011

สถานกงสุลใหญ่นิวยอร์ก ขอเชิญลงนามไว้อาลัย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
Royal Thai Consulate General
351 East 52nd Street, New York, NY 10022
Tel: (212) 754 1770 Fax: (212) 754 1907

จดหมายข่าว
NEWSLETTER
ฉบับที่ / 2554 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 สำหรับคนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ นิวยอร์ก