เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Monday, January 7, 2013

VIETNAM - Battle of Ia Drang REAL battle that inspired the movie We Were...

ต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยสารคดีสมรภูมิจริงอันเป็นที่มาของภาพยนต์เรื่อง We are Soldiers (ปี 2002)