เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, October 29, 2015

ยานเกราะล้อยาง DTi BWS

วันนี้นำภาพยาน DTi BWS ที่กำลังทดสอบสมรรถนะคุณสมบัติเฉพาะของตัวยานฯ กันอยู่ (แต่ยังไม่ได้ติดตั้งป้อมปืน) พร้อมจุดสังเกตเล็กๆ มาให้ชมให้อ่านกัน