เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, December 5, 2015

World Soil Day

5 ธันวามหาราช นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์ในหลวงแล้ว โดยมติของที่ประชุม FAO เมื่อปีพ.ศ.2555 ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันแห่งดินของโลก "World Soil Day"

ดังนั้นวันนี้วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ผมก็ขอยกนำบทความเก่ามาถวายการสดุดีองค์ในหลวงกันอีกครั้ง อ่านกันได้ที่ลิ้งค์
http://monsoonphotonews.blogspot.com/2014/12/december-5-world-soil-day.html