เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Tuesday, November 1, 2016

โครงการวิจัยพัฒนาที่ล้มเหลวของสหรัฐ

ผู้คนมักจะคิดว่าการวิจัยและพัฒนาของกองทัพไทยส่วนใหญ่จะเก็บถูกขึ้นหิ้ง ทั้งนี้เหตุผลอาจจะมาจากหลายสาเหตุ คือ วิจัยศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ หรืออาจจะเป็นเพราะลำดับความสำคัญ